Den kulturelle rygsæk for Glostrup Skole

31.08.21
Den kulturelle rygsæk er et samarbejde mellem alle kulturinstitutionerne i Glostrup, der tilbyder lærerige forløb for alle klassetrin på Glostrup Skole. Formålet er at skabe interessante møder med kultur og nye perspektiver i løbet at skoletiden 0.-9. klasse.

I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog. På Glostrup Bibliotek er de første workshops til ‘Demokratidag for børn og unge’ startet for alle 8. klasser i Glostrup. Det er en del af de tilbud biblioteket har iværksat i den kulturelle kuffert.

Elever kan på biblioteket bl.a. deltage i ‘ordleg’ for 1. klasse, få en litterær teateroplevelse for 3. årgang, og blive klogere på nyhedsmedierne og fake news til ‘Nyhedssnak’ for 6. årgang.

Den kulturelle rygsæk er et samarbejde mellem en række kulturelle tilbud i Glostrup og Glostrup Skole. Der er indgået en aftale med ledelsen i Glostrup skole om, at alle klassetrin fra 0. - 9. årgang hvert år skal deltage i en aktivitet arrangeret af forskellige institutioner.

Det er gratis at deltage i aktiviteterne, og det er obligatorisk for klasserne at deltage i en aktivitet hvert skoleår. Derudover er der også mulighed for at booke andre forløb, hvis man ønsker mere end én aktivitet i et skoleår. Kontakt den enkelte institutions kontaktperson, for at høre om hvilke andre muligheder der er.

Nogle af aktiviteterne har faste datoer, hvor man skal deltage. Andre aktiviteter er fleksible og kan bookes i bestemte perioder af skoleåret. Mange af aktiviteterne foresgår på skolen. Ved aktiviteter som foregår andre steder, skal skolen/klasselæreren selv planlægge transport til aktiviteten. 

Skriv til bornebib@glostrupbib.dk for mere information og se hele programmet i folderen her.