Organisation

Bibliotekets placering i Glostrup Kommunes organisation

Glostrup Bibliotek er, forvaltningsmæssigt og administrativt, en del af Glostrup Kommunes Center for Kultur og Borgerkontakt.
På det politiske plan refererer biblioteket til Glostrup Kommunes Kulturudvalg, og i sidste ende til Kommunalbestyrelsen.

Kulturudvalget i Glostrup Kommune består af følgende medlemmer:

Pia Hagbarth Dahlin (O), formand
Palle Laustrup (F), næstformand
Torben Jensen (A)
Marlene Frandsen (V)
Dan Kornbek Christiansen (C)

På Glostrup Kommunes hjemmeside finder du dagsordener og referater, forretningsorden samt mødeplan for Kulturudvalget