Organisation

Bibliotekets placering i Glostrup Kommunes organisation

Glostrup Bibliotek er, forvaltningsmæssigt og administrativt, en del af Glostrup Kommunes Center for Kultur, IT og Udvikling.

På det politiske plan refererer biblioteket til Glostrup Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, og i sidste ende til Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup Kommune består af følgende medlemmer:

Dan Kornbek Christiansen (C), formand
Camilla Christensen (A), næstformand
Henrik Lund (F)
Helle Bager Nielsen (A)
Emilie Sloth (B)
Gert Jensen (V)
Lars Thomsen (U)

På Glostrup Kommunes hjemmeside finder du dagsordener og referater, forretningsorden samt mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget