Reglement og gebyrer

Sådan bruger du biblioteket

Brug af biblioteket

Alle kan gratis benytte Glostrup Biblioteks almindelige tilbud, uanset bopælskommune.

Som bruger ved Glostrup Bibliotek skal du kende bibliotekets låneregler og overholde dem. Lånereglerne er fastsat, for at bibliotekets tilbud kan udnyttes bedst muligt.

Bibliotekets ordensregler og personalets henstillinger skal følges.

Hvordan bliver man låner?

For at låne bibliotekets materialer, skal du være registreret som bruger af Glostrup Bibliotek. Du kan oprette dig som bruger på vores hjemmeside ved hjælp af dit NemID. Du kan også oprette dig som bruger ved personlig henvendelse.

Hvis du er under 18 år, kan du låne, hvis en af dine forældre eller din værge påtager sig ansvaret for lånene ved at underskrive en indmeldelsesblanket. Er du under 18 år, kan du få et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sygesikringsbevis eller vores app.

Værnepligtige kan få et lånerkort ved forevisning af gyldig billedlegitimation og adresseoplysning.

Personer med midlertidigt ophold i Danmark, som er tilknyttet en virksomhed/institution, kan låne ved forevisning af dokumentation fra arbejdsgiveren i form af en indmeldelsesblanket.

Institutioner og virksomheder i Glostrup Kommune kan oprettes som lånere, ved at den ansvarlige leder udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket.

Sådan låner man

Du skal bruge dit sygesikringskort/lånerkort/vores app, og du skal have en pinkode, som du selv vælger. Pinkoden får du på biblioteket.

Sygesikringskortet/lånerkortet er personligt og benyttes ved alle lån. Forældre kan dog låne til deres barn på barnets lånerkort.

Registrering af lån

Alle lån registreres på CPR-nummer/lånerkortnummer, og slettes ved aflevering i overensstemmelse med persondatalovens krav.

Lånetid og aflevering 

Den normale lånetid er 31 dage. Visse efterspurgte og nye materialer kan dog kun lånes i kortere tid.

Sidste frist for aflevering af det enkelte materiale står på udlånskvitteringen.

Ved aflevering skal du kontrollere, at det antal materialer, du har afleveret, svarer til det antal, der står nederst på afleveringskvitteringen.

Hvis biblioteket har din mailadresse kan du få dine kvitteringer sendt på e-mail.

Materialer afleveret i bibliotekets postkasse registreres som afleveret den følgende åbningsdag.

Du kan udskrive en status over dine lån på selvbetjeningsautomaterne, se det i vores app eller fra Glostrup Biblioteks hjemmeside www.glostrupbib.dk

Fornyelse

Fornyelse af lån kan ske ved selvbetjeningsautomaterne, i app’en ved telefonisk henvendelse eller på Glostrup Biblioteks hjemmeside www.glostrupbib.dk.
Udlån kan som hovedregel fornyes 2 perioder, max. 90 dage. Materialer, der er reserveret til andre lånere og 7-dages lån kan ikke fornyes. Fjernlån fornyes efter aftale med långivende bibliotek.

Reservering

Materialer kan reserveres på Glostrup Bibliotek eller på bibliotekets hjemmeside www.glostrupbib.dk

Biblioteket giver besked, når materialet kan hentes – enten i vores app, på brevkort, sms eller pr. e-mail.

Overskridelse af lånetiden

Overskrides lånetiden skal der betales gebyr efter følgende takster:

 

  Voksne fra 18 år             Børn fra 0 - 17 år

  1 - 7   dage    20 kr.         10 kr.

  8 - 15 dage    40 kr.         15 kr.

16 - 22 dage    60 kr.         25 kr.

23 - 41 dage  100 kr.         30 kr.  

42 -               200 kr.        60 kr.

 

Et gebyr dækker alle de materialer, der er lånt på samme dato.

Hvis du ikke afleverer alle materialerne på én gang, men over flere dage, vil der dog blive opkrævet et gebyr for hver aflevering.

Biblioteket sender en hjemkaldelse 11 dage efter lånetidens udløb som postkort, sms eller e-mail.

Gebyr skal betales, også selv om du ikke har modtaget en påmindelse og/eller en hjemkaldelse.

Erstatning

Hvis Glostrup Biblioteks materialer beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal de erstattes efter bibliotekets vurdering.

Hvis materialet ikke er afleveret 41 dage efter lånetidens udløb, sender biblioteket en regning på gebyr samt et erstatningsbeløb.

Hvis det bortkomne materiale er en del af et værk, som kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.

Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Regninger fra biblioteket, der ikke betales, sendes til inkasso.

Ansvar

Du hæfter for alle materialer, der er lånt på dit CPR-nr./lånerkort-nr.

Biblioteket skal have besked om ændringer af navn, adresse, mobilnummer og e-mail.

Hvis dit sygesikringsbevis/lånerkort bliver væk eller bliver stjålet, skal du meddele det til biblioteket. Indtil dette sker, kan du gøres ansvarlig for et eventuelt misbrug.

Glostrup Bibliotek påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor lånt materiale påfører dit afspilningsudstyr eller edb-udstyr skader.

Udelukkelse

Brugere, der skylder 200 kr. eller mere i gebyrer, udelukkes fra at låne, indtil hele gebyret er betalt og materialet er afleveret eller erstattet.

Brugere, som i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne.

Udelukkelse meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Udelukkelsen vedrører kun lån og reservering, ikke brug af bibliotekets øvrige tilbud.

Internetadgang

Biblioteket har et antal computere med internetadgang, som det er gratis at benytte.

Computerne i voksenafdelingen er til voksne.

Søgning i ulovligt materiale eller fremvisning af pornografiske eller voldelige billeder må ikke finde sted.

Regler om ophavsret gælder for kopiering af programmer og dokumenter fra internettet. Det er dit ansvar, at reglerne overholdes.

Hvis du bruger de oplysninger, programmer og tjenester, du finder på internettet, sker det på eget ansvar.

Ordensregler

Vis hensyn til andre brugere af biblioteket.

Dyr må ikke medtages.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på biblioteket. Undtagelse herfra kan være ved bibliotekets egne arrangementer.

Du skal følge henstillinger fra bibliotekets personale. I modsat fald kan du blive bortvist eller udelukket fra at bruge biblioteket.