Grundlag

Målbillede for Glostrup Bibliotek

Et pejlemærke for fremtidens bibliotekstilbud i Glostrup Kommune

Den digitale transformation af samfundet ændrer ikke bibliotekets kerneopgave – at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet – men gør, at opgaven skal indfries med nye midler og nye måder at arbejde på.

Det klassiske bibliotekstilbud står ikke distancen alene og er bl.a. udfordret af, at:

• Digitaliseringen har ændret medieforbruget – Det betyder, at bibliotekets primære rolle i fremtiden ikke kun er at stille materialer til rådighed

• Brugen af biblioteket er under forandring – Udlånet af fysiske materialer falder kraftigt, men besøgstallet er stigende

• Brugerne bliver ældre – Vi har dårligt fat i dem med kortere eller ingen uddannelse

• Børns læsning og søgekompetencer – Udfordret i en tid, hvor behovet for at kunne forstå og sortere i informationer er større end nogensinde

Med afsæt i de udfordringer er der opstillet et målbillede for udviklingen af Glostrup Bibliotek.

Målbilledet er bibliotekets forslag til en ændret retning, hvor ressourcer og midler prioriteres anderledes indenfor de eksisterende rammer, så vi også fremover kan møde borgerne i kommunen med et interessant og relevant bibliotekstilbud.


Målbillede for fremtidens Glostrup Bibliotek

➢ Vi ønsker at være et bibliotek for alle borgere, der understøtter borgernes udvikling, udfoldelse og deltagelse i samfundet. Derfor skal biblioteket bidrage til og skabe rum for borgernes udvikling, udfoldelse og deltagelse.

➢ Ressourcerne prioriteres mod at understøtte medbetjening og borgernes egen udfoldelse i biblioteket – herunder at give adgang og hjælp til at finde vej i det moderne livs informationshav.

➢ Der lægges vægt på nye fokusområder og arbejdsformer, så vi bidrager endnu mere til kommunens målsætninger om samskabelse og partnerskaber.

Læs "Målbillede for Glostrup Bibliotek" i den vedhæftede pdf-fil: