Faktalink

Adgang
Login kræver bopæl i Glostrup
Et elektronisk tidsskrift, der giver introduktion til og uddybende information om aktuelle emner.

Faktalink er målrettet udskolingen og er perfekt til at få et overblik over et emne, også på de gymnasiale uddannelser. Artiklerne indeholder også litteraturhenvisninger og henvisninger til websider.

Materials