Virksomhedsplan

Kerneopgaven for biblioteket er at være borgernes hus. Biblioteksloven er grundlaget hvor oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er kernen

Glostrup biblioteks indsatsområder er:
 

  • Videns- og litteraturhus - Et stærkt fokus på fri og lige adgang til viden og litteratur for alle
  • Børn og læsning - Børns læsning er en hjørnesten i Glostrup biblioteks fundament. Vi understøtter børns læselyst og sikrer derved de kommende generationers aktive deltagelse i videnssamfundet
  • Demokrati og samskabelse - Biblioteket er et frit og åbent ikke-kommercielt mødested med uformelle rammer, hvor vi samskaber med frivillige
  • Mødet med brugeren/biblioteket 24/7 - Nærværende og opsøgende betjening, både i biblioteksrummet og digitalt
  • Samarbejder - Vi er en naturlig, attraktiv og tilgængelig samarbejdspartner både internt og eksternt


Med afsæt i de overskrifter er der opstillet mål for udviklingen af Glostrup Bibliotek i vores virksomhedsplan

Virksomhedsplanen er bibliotekets retning, hvor ressourcer og midler prioriteres indenfor de eksisterende rammer, så vi også fremover kan møde borgerne i kommunen med et interessant og relevant bibliotekstilbud.

Læs mere i virksomhedsplanen herunder