Personale

Ledelse

 

Helle Ratz

Biblioteksleder
E-mail: Helle.Ratz@glostrup.dk


 

Medarbejdere

 

Helene Hansen

Team samskabelse & digital formidling
E-mail: Helene.Hansen@glostrup.dk

 • Læsehunde, IT-café, strikkecafé
  SoMe-formidling
  Frivilligkoordinator
  Publikumsbetjening


Jan Bæch

Team samskabelse & digital formidling
E-mail: Jan.Baech@glostrup.dk

 • IT-support & -arkitektur
  Kontakt vedr. DDB + FBS
  Underviser
  Publikumsbetjening
  Formidling
  Webmaster
  Webtilgængeligheds-ansvarlig
  Systemadministrator


Janne Bannebjerg

Team børnekultur
E-mail: Janne.Bannebjerg@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 65

 • Logistik & administration
  Kontakt til børneinstitutioner
  Tidsskrifter
  Publikumsbetjening


Kamilla Hindborg Jensen (på barsel)

Team samskabelse & digital formidling
E-mail: Kamilla.HindborgJensen@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 75

 • Læsehunde, IT-café, strikkecafé
  SoMe-formidling
  Frivilligkoordinator
  Publikumsbetjening


Kim Sørensen

Team IT, logistik & undervisning
E-mail: Kim.Sorensen@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 35

 • Logistik
  Systemadministrator
  Digital vejledning
  Publikumsbetjening


Kirsten Vestergaard Mikkelsen

Team voksenkultur
E-mail: Kirsten.Mikkelsen@glostrup.dk

 • Litteraturformidling til voksne
  Læsefællesskaber
  Publikumsbetjening


Louise Lidang Krøyer

Team børnekultur
E-mail: Louise.Kroyer@glostrup.dk

 • Børnekulturelle arrangementer
  Litteraturformidling for børn


Mette Bjellsäter

Team voksenkultur
E-mail: Mette.Bjellsater@glostrup.dk

 • Litteraturformidling til voksne
  Læsefællesskaber
  Publikumsbetjening


Mette Bom Jensen

Team samskabelse og digital formidling
E-mail: Mette.bomjensen@glostrup.dk
 


Michala Kofoed

Kontorelev
E-mail: Michala.Kofoed@glostrup.dk

 • Logistik
  Publikumsbetjening


Nana Holm

Team børnekultur
E-mail: Nana.Holm@glostrup.dk
 


Peter Storm Hansen

Team samskabelse & digital formidling
E-mail: Peter.Hansen@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 68

 • Kommunikation
  SoMe-/digitalformidling
  Webredaktør
  Voksenarrangementer
  Eksterne samarbejder


Shaheen Aslam

Team IT, logistik & undervisning
E-mail: Shaheen.Aslam@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 23

 • Økonomi
  Publikumsbetjening


Sophie-Amalie Thomsen

Team IT, logistik & undervisning
E-mail: Sophie-Amalie.Thomsen@glostrup.dk

 • Logistik
  Publikumsbetjening


Stinus Kirkeskov

Team voksenkultur
E-mail: stinus.kirkeskov@glostrup.dk

 • Litteraturformidling til voksne
  Læsefællesskaber
  Publikumsbetjening


Susan Van der Klein

Team IT, logistik & undervisning
E-mail: Susan.Larsen@glostrup.dk
Telefon: 43 23 68 63

 • Pjecer
  Fællessang
  Publikumsbetjening


Trine Glud Munksgaard

Team børnekultur
E-mail: Trine.Munksgaard@glostrup.dk
Telefon: 23 74 26 63

 • Børnelitteratur
  Børnekultur/-arrangementer
  Kontakt til daginstitutioner
  Publikumsbetjening