Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Hjelmborg

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Semiotik (tidl.benævnt semiologi) er læren om tegn (i videste forstand) og deres betydning. I bogen her har forfatteren (der har forsket og undervist i emnet det sidste årti) givet en bredindføring: tegn-begrebet, faget historisk set og set i forskellige sammenhænge (lingvistik, litteratur, psykoanalyse, computere, humor samt kulturelle udtryk i almindelighed). Dette gøres for enstor dels vedkommende ved at præsentere de store navne inden for semiotikken (især Peirce og Jakobson) og deres syn på ovennævnte, ledsaget af forfatterens egne kommentarer og vurderinger i lysetaf den helt aktuelle viden. Semiotik er et spændende, men sværttilgængeligt fag om de mest basale elementer i vor evne til overhovedet at kunne tænke, forstå og kommunikere med omverdenen. Dettenødvendiggør en hel del begreber og fagudtryk, hvilket gør, at bogen kræver visse forudsætninger hos læseren (gymnasie- HF- og lign. niveau). Den kan også bruges som lærebog, selvom enordforklaring kunne ønskes iregistrerne. Kan ses som en afløser for de næsten 20 år gamle Guiraud: Semiologi, 1975 og Thule Hansen: Tegn og erkendelse, 1975. Indhold, forord, litt.henvisn, (da,eng, fra.), sagregister, personregister