Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon

Adgang
Adgang for alle
Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker i danske statslige og statsanerkendte museers eje.

Al relevant information om hvert enkelt kunstværk bliver registreret. Museerne registrerer og opdaterer selv informationerne, og derfor kan der være forskel på omfanget af oplysninger og detaljeringsgrad fra værk til værk.

Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (ofte kaldt Weilbachs Kunstnerleksikon) er et traditionsrigt opslagsværk, hvis 4. udg. rummer knap 8.000 danske billedkunstnere og arkitekter samt udenlandske kunstnere med tilknytning til Danmark.